حضرت علی (ع): هرکس که نان و روزی را از کسی میگیرد، نه تنها دشمن اسلام است، بلکه شیاطین در سر سفره ها با آنها تا روز قیامت هم نشین می شوند و تکه تکه برکتشان را سنگ می کنند.

یا جابِرُ! مَن کَثُرَت نِعَمُ اللهِ عَلَیهِ کَثُرَت حَوائِجُ النّاسِ اِلَیهِ فَمَن قامَ للهِ فیهَا بِمَا یجِبُ عَرَّضَهَا لِلدَّوَامِ وَ البَقاءِ وَ مَن لَم یقُم فیها بِمَا یجِبُ عَرَّضَهَا لِلزَوالِ وَ الفَناءِ. .

  • اکانت رپید آپ ۷ روزه اکانت 1 ماهه DepFile
  • اکانت رپید آپ ۱۴ روزه اکانت 2 ماهه DepFile
  • اکانت رپید آپ ۲۱ روزه اکانت 3 ماهه DepFile
  • اکانت رپید آپ ۱ ماهه اکانت 6 ماهه DepFile
موبایل شما
7000 هزار تومان
  • درگاه پرداخت شتاب
+ 1 -